Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần đón nhận cờ thi đua Chính phủ

13/10/2020
Sáng ngày 12/10/2020 tại Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất đã được khai mạc nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu là Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua, tập thể điển hình tiên tiến và cá nhân xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020.

Tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng. Tham dự đại hội có các đ/c là đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, một số bộ, ngành, Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các gương điển hình tiên tiến.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đ/c Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh: Ngay sau khi được thành lập, Ủy ban đã rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và xem đây là một trong những giải pháp, động lực quan trọng góp phần thực hiện tốt sứ mệnh, trọng trách được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao đó là “Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.
Trong giai đoạn tới 2021 - 2025, để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Uỷ ban Quản lý vốn cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 và chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thường xuyên phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, nội dung phong trào thi đua gắn với việc đổi mới tư duy chiến lược, phát huy tinh thần kiến tạo tiên phong trong công tác quản lý, đẩy mạnh việc ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao, xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2035 phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Đại hội

Trong công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Ủy ban Quản lý vốn có 245 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 192 tập thể và 457 cá nhân được tặng Huân chương các loại; 270 tập thể và 975 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.626 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua cấp Bộ; 5.699 lượt tập thể và 14.071 lượt cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ, 5.243 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Đ/c Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh trao cờ thi đua Chính phủ cho 8 tập thể thuộc Ủy ban Quản lý vốn

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam vinh dự là một trong 8 tập thể xuất sắc thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019. Đồng thời, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có 01 cá nhân trong số 30 điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Đại hội là ông Khổng Chu Bửu - Giám đốc Công ty MDF Vinafor Gia Lai.

Anh Khổng Chu Bửu - Giám đốc Công ty MDF Vinafor Gia Lai nhận bằng khen cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho 30 cá nhân
 thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty đã có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020


Cũng tại Đại hội, Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn đã phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua với mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị, doanh nghiệp bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao giai đoạn 2021-2025.
16.20
0  (-5.3%)
Kết thúc phiên
16.20
Giá tham chiếu
0
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 177
Tổng số truy cập: 3605288