Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

30/12/2016
           Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.
           Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng thông báo tới các cổ đông và nhà đầu tư về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu như sau:

Thông tin về cổ phiếu:

Tên giao dịch: Cổ phiếu Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: VIF

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 350.000.000 cổ phiếu (Ba trăm năm mươi triệu cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.500.000.000.000 đồng (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng)
Tài liệu đính kèm:
1. Quyết định số 906/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2016
2. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 
3. Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
4. Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ)
5. Báo cáo tài chính 2015 (hợp nhất)

16.20
0  (-5.3%)
Kết thúc phiên
16.20
Giá tham chiếu
0
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 162
Tổng số truy cập: 3605541