Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới, chiến dịch giờ trái đất năm 2024

22/03/2024

Năm 2024, Liên Hợp Quốc phát động chủ đề của Ngày Nước thế giới 22/3 là  “Nước cho hòa bình”, chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới 23/3 là “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu” và chủ đề “Giảm dấu chân carbon - hướng tới net zero” trong Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024. Thông điệp của các hoạt động nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới; việc dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó rủi ro thiên tai; đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Thực hiện hoá thông điệp trên, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường như: Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023; Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2015; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Chương VII Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020;…Đồng thời, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Nước thế giới 2024, Ngày Khí tượng thế giới 2024 và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; kêu gọi sự quan tâm của toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty và các đơn vị của Tổng công ty về tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong việc chủ động dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời với độ tin cậy cao, hỗ trợ tích cực, hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việc tuyên truyền được triển khai gửi qua email cho các phòng/ban, đơn vị của Tổng công ty và tiến hành đăng tải trên Website của Tổng công ty với mục đích nâng cao hiểu biết pháp luật, văn hóa pháp lý của cán bộ nhân viên và các đơn vị của Tổng công ty; thúc đẩy cán bộ nhân viên và các đơn vị của Tổng công ty tuân thủ quy định pháp luật, hành động vì khí hậu, tập trung vào tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới; lan toả sử dụng tiết kiệm năng lượng cho tương lai bền vững của hành tinh và nhân loại trong hành trình hướng tới NetZero, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0”.

Ngoài việc phổ biến pháp luật về môi trường, Tổng công ty còn tổ chức:
- Treo pano, băng rôn tuyên truyền thông qua bảng điện tử tại khu vực sảnh Tầng 1 trụ sở Tổng công ty với nội dung chủ đề, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông như: Nước – Cầu nối hoà bình và thịnh vượng; Khí tượng thuỷ văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu; Một giờ tắt điện: Hành động nhỏ, tác động lớn;…
- Phát động phòng trào trồng cây, trồng rừng; tích cực thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ để bảo vệ môi trường và trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”.
- Hưởng ứng các hoạt động trong Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024, theo đó, các cán bộ nhân viên cùng thực hiện hành động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 30/3/2024.
- Truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm người dân, cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, nói không với tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã. Tổng kết và ghi lại hình ảnh, videos các hoạt động hưởng ứng; đăng tải lên các phương tiện mạng xã hội kèm theo hashtag: #NgayNuocthegioi2024#NgayKhituongthegioi2024#GioTraidat2024#BoTNMT.

Toàn thể cán bộ nhân viên, các đơn vị Tổng công ty đoàn kết, cùng chung tay, góp sức, tiên phong trong việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường và hưởng ứng phong trào, tuyên truyền phổ biến đến các cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang năng lượng tái tạo.

 

Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 1
Tổng số truy cập: 5636297