Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024

22/05/2024

Hướng tới mục tiêu: Tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của các đơn vị, phòng/ban, cán bộ nhân viên của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần (Tổng công ty) trong công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2024.

Là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam chuyên về trồng rừng và chế biến gỗ, quản lý trên 43 nghìn ha rừng và đất rừng trồng sản xuất thuộc 24 tỉnh, thành phố trên cả nước, Tổng công ty nhận thấy rõ tầm quan trọng trong việc phòng, chống thiên tai, do đó ngày 14/5/2024, Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 605/KH-TCT-VP v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024. Theo đó, tại trụ sở Tổng công ty đã triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Chạy chữ trên bảng chữ điện tử tại khu vực cửa tầng 1 trụ sở Tổng công ty với thông điệp “Hành động sớm - chủ động trước thiên tai”; hiển thị các hình ảnh liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trên Standee điện tử tại khu vực sảnh tầng 1 trụ sở Tổng công ty và đăng bài hưởng ứng trên Page Facebook Đoàn thanh niên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Đồng thời, Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị.

Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 1883
Tổng số truy cập: 5849287