Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam: Đổi mới tạo động lực phát triển

21/01/2024

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong năm 2024, Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) đổi mới phương thức hoạt động, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ, khoa học tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác, tiết kiệm tiết kiệm chống lãng phí, giảm giá thành sản phẩm mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động.

Ngày 12/01/2024, tại Hà Nội, Công đoàn Vinafor đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết hoạt động năm 2023. BCH Công đoàn Tổng công ty khoá VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; đồng chí Trần Thúy Nguyệt làm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Công đoàn Vinafor là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Công đoàn Ngành), hoạt động tại doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ. Đồng thời là thành viên của Công đoàn Xây dựng và Gỗ quốc tế (BWI), khu vực châu Á - Thái Bình Dương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Ngành. Công đoàn Vinafor hiện có 31 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 12 công đoàn cơ sở tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị 100% vốn của Tổng công ty; 19 công đoàn cơ sở tại các công ty cổ phần; địa bàn hoạt động của các đơn vị trải dài từ Bắc vào Nam của gần 20 tỉnh, thành phố cả nước.

Đồng chí Trần Thúy Nguyệt – Ủy viên BCH Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ tịch Công đoàn Vinafor phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thúy Nguyệt – Ủy viên BCH Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cho biết: Nội dung chương trình Hội nghị bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn năm 2023 cũng như các năm tiếp theo trong cả nhiệm kỳ 2023 – 2028. “Với ý nghĩa, mục tiêu quan trọng của Hội nghị ngày hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ, đề nghị các đồng chí thành viên BCH phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, từ thực tiễn công tác tại đơn vị, đóng góp, bổ sung các nhận định, đánh giá về tình hình, các kết quả đã đạt được, phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2023. Đồng thời, dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến vào chương trình công tác năm 2024 nhất là về các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để từ những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty căn cứ để ban hành chương trình công tác hàng năm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống trong việc tổ chức thực và hiện nhiệm vụ, đồng thời là cơ sở để tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo sát sao và hiệu quả hơn hoạt động của tổ chức Công đoàn Tổng công ty và các Công đoàn cơ sở trực thuộc” - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trần Thúy Nguyệt nhấn mạnh.

Những kết quả nổi bật
Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Vinafor lần thứ hai, khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 12/1 tại Hà Nội, cho thấy, trong năm qua, Công đoàn Tổng công ty, các công đoàn cơ sở luôn nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của Đảng ủy Tổng công ty, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành và sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, của cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc... trong triển khai nhiệm vụ công tác của Công đoàn Tổng công ty và các công đoàn cơ sở. Đội ngũ cán bộ công đoàn luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong hoạt động công đoàn, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp thực hiện, tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Hiện nay, Tổng công ty có 2.721 người lao động với 2.245 đoàn viên công đoàn; Tổng số cán bộ công đoàn các cấp 228 đồng chí, trong đó có 131 nữ. Thu nhập bình quân của người lao động (làm đủ công) là 7,2 triệu đồng/người/tháng.
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam lần thứ 2, khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028
 

Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động của Công đoàn Vinafor đã được triển khai hiệu quả. Công đoàn Vinafor đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị quan tâm chi tiền thưởng, tiền lương tháng thứ 13, Tổng công ty đã hỗ trợ cho người lao động các đơn vị trực thuộc và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2023, và hỗ trợ người lao động đơn vị chế biến gỗ nhân dịp các ngày lễ lớn với số tiền là 3,363 tỷ đồng; Công đoàn Vinafor, Công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động chăm lo tết và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại các đơn vị dịp tết với số tiền là 287 triệu đồng.

Công đoàn Vinafor hỗ trợ cho cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo…, khen thưởng con đoàn viên, lao động có thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023 từ “Quỹ Tình thương Lâm nghiệp” với số tiền là 24 triệu đồng.  Ngoài ra, hiện nay, Tổng công ty, Công đoàn Ngành và Công đoàn Tổng công ty đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho người lao động các đơn vị trực thuộc và người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024, để người lao động nào cũng được đón về đón tết với gia đình.

Bên cạnh đó, thực hiện hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Ngành về việc xem xét hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị mất viêc, thiếu việc, giảm giờ làm cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Công đoàn Vinafor đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện, trên cơ sở hồ sơ đề nghị từ các công đoàn cơ sở, Công đoàn Tổng công ty đã chi 827,5 triệu đồng (trong đó Công đoàn Ngành 300 triệu) cho 613 đoàn viên, người lao động tại 04 đơn vị chế biến bị mất việc, thiếu việc, giảm giờ làm, theo quy định.

Song song với những hoạt động trên, việc tham gia xây dựng các chế độ, chính sách; tham gia hồ sơ xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi); thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (doanh nghiệp), góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ (doanh nghiệp) cũng được Công đoàn Vinafor triển khai. Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội; Việc tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn; Các hoạt động đối thoại, tư vấn pháp luật, kết nối thông tin giới thiệu việc làm, huy động các nguồn lực xã hội cũng đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động cũng được chú trọng.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Công đoàn Vinafor đã xem xét quyết định và đề nghị được cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân công đoàn các cấp năm 2022 để trao tặng tại đại hội các công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể, Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Công đoàn Ngành tặng Cờ thi đua toàn diện cho 03 công đoàn cơ sở, tặng Bằng khen cho 15 cá nhân; Công đoàn Tổng công ty tặng Giấy khen cho 16 tập thể, 85 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” năm 2022 (chi thưởng tiền kèm theo quy định của tổ chức công đoàn).

Các công đoàn cơ sở đã tiếp tục phối hợp với chuyên môn động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thi đua thực hiện chương trình “Một triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn phát động, có gần 20 sáng kiến giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm để góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm được cập nhật trên hệ thống điện tử của Tổng Liên đoàn.

Trong năm 2023, bên cạnh nguồn quỹ của Công đoàn và các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cũng phối hợp cùng chuyên môn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác An sinh xã hội. Tổng công ty luôn tích cực tham gia và thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến toàn thể người lao động để hưởng ứng các chương trình do Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc… phát động; thể hiện tinh thần, vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, chung sức, đồng lòng tham gia với chính quyền và nhân dân từ Trung ương tới địa phương. Năm qua, Tổng công ty đã hỗ trợ, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn cả nước số tiền hơn 2,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty đã quan tâm, giúp đỡ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động của các đơn vị trực thuộc và hộ dân nhận khoán trồng rừng số tiền 566 triệu đồng...

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vinafor phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Năm 2024 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Công đoàn các cấp; kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (1929 - 2024), là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; thực hiện chủ đề hoạt động năm 2023 của Công đoàn Ngành về “Tập trung triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

BCH Công đoàn Vinafor khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các đại biểu dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Công đoàn Vinafor tiếp tục có định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Công đoàn các cấp trong Tổng công ty năm 2024, cụ thể:

Một là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp tích cực thực hiện Luật Dân chủ cơ sở, Quy chế dân chủ cơ sở thực hiện tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm, thu nhập cho người lao động. Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2023 – 2028), Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hai là, chú trọng phát triển mới tổ chức, phát triển đoàn viên công đoàn; tích cực phát hiện, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; phát huy vai trò của công đoàn trong công tác xây dựng Đảng.

Ba là, phối hợp với Lãnh đạo chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2024 tại đơn vị theo quy định. Rà soát, sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, có lợi hơn cho người lao động và duy trì tốt hoạt động của Tổ đối thoại tại đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Bốn là, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; nắm rõ công tác tư tưởng, động viên kịp thời người lao động yên tâm công tác tại các đơn vị, nhất là các đơn vị chế biến gỗ, lâm sản. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn chăm lo đến đời sống, việc làm cho người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách,… nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Năm là, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ, khoa học tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác, tiết kiệm tiết kiệm chống lãng phí, giảm giá thành sản phẩm mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động để chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023).

Sáu là, đổi mới phương thức hoạt động, kết nạp đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên. Triển khai các giải pháp xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở, chú trọng công tác tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, kỹ năng đối thoại, thương lượng, trao đổi với lãnh đạo đơn vị và tập thể đoàn viên, người lao động.

Bảy là, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm, nhất là về công tác tài chính và chế độ, chính sách người lao động theo quy định.

Tám là, quan tâm công tác nữ công, công tác tuyên tuyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, người lao động tại đơn vị bằng các hình thức phù hợp, tổ chức tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho lao động nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10; thăm hỏi lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo...; Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ đoàn viên, lao động trong tình hình mới. 

Chín là, nâng cao hiệu quả hợp tác, thực hiện có trách nhiệm với vai trò là thành viên của Công đoàn Xây dựng và Gỗ quốc tế (BWI) năm 2024 theo chỉ đạo của Công đoàn Ngành và Tổng Liên đoàn.

Đồng thời, Công đoàn Vinafor cũng đề nghị Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, tổ chức đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng nghiệp vụ cán bộ công đoàn do công đoàn các cấp có nhiều cán bộ mới lần đầu tham gia các Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028; Tiếp tục quan tâm xem xét hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc, thiếu việc tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vinafor nhấn mạnh yêu cầu công đoàn Vinafor thực hiện tốt định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nêu trên để tổ chức Công đoàn Tổng công ty thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn về vai trò, trách nhiệm về “chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, của người lao động; tham gia phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tham gia kiểm tra, giám sát các tổ chức công đoàn, đơn vị doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 103
Tổng số truy cập: 5500407