Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

22/04/2021
Sáng 20/4/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) Nguyễn Ngọc Cảnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Nông nghiệp, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Đang ủy và Trung tâm Thông tin (Ủy ban); đại diện Bộ Công an và các Ban ngành liên quan.

Về phía Vinafor có ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT Vinafor, ông Lê Quốc Khánh – Tổng giám đốc Vinafor cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Vinafor cùng các cổ đông liên quan.

Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng gồm: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty; Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT, Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021 - 2026; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ (2016 - 2021), định hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021 - 2026); Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020, định hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021 - 2026); Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021; Nội dung về bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026)...

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư (Vinafor) cho biết:  Trong năm 2020, Công ty mẹ ghi nhận doanh thu 1.217 tỷ đồng (đạt 125% kế hoạch năm) với lợi nhuận sau thuế ước đạt 341 tỷ đồng (đạt 114% kế hoạch năm). Với sự tập trung chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Vinafor cùng với sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Tổng công ty về cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 đề ra. Cụ thể, Tổng công ty đã thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, chỉ đạo của các bộ ban ngành và của Ủy ban về công tác phòng chống dịch Covid-19; xây dựng các kịch bản để kịp thời ứng phó cũng như tiến độ kế hoạch từng tháng để triển khai thực hiện. Qua đó, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông giao. Bên cạnh đó, Vinafor đã xây dựng một số định hướng chính xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035 và xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh.

Báo cáo hoạt động HĐQT và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Đỗ Ngọc Khanh – Phó Chủ tịch HĐQT Vinafor cho biết: Năm 2020, dù có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty; đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 xảy ra với quy mô toàn cầu gây ảnh hưởng rất lớn, đã làm kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, để lại hậu quả kéo dài trong năm qua và những năm tới. Đồng thời, tình hình biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán kéo dài, bão lụt, dịch bệnh cây trồng xảy ra liên tiếp trong nước làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong nước nói chung và đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động lâm nghiệp của Tổng công ty, nhưng nhờ có sự theo dõi chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT, Tổng công ty đã cơ bản đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong 5 năm qua là: Bảo đảm an toàn và phát triển về vốn, tài sản và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, cơ cấu các tổ chức quản lý điều hành của Tổng công ty hợp lý, phù hợp và hiệu quả.

Với những kết quả đạt được nêu trên, Tổng công ty đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen qua các năm. Cụ thể là Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016 và 2019 về thành tích đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu trong phong trào thi đua; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2018; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với thành tích hoàn thành xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp giai đoạn 2014 – 2019; Năm 2020, Vinafor nhận cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước về việc đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.

Ông Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT Vinafor phát biểu tại Đại hội

Về phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch HĐQT Phí Mạnh Cường cho biết: Mục tiêu đến năm 2035, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp. Giai đoạn 2020 - 2025 là giai đoạn Tổng công ty tập trung củng cố nền tảng vững chắc như mở rộng quỹ đất trồng rừng, nâng quy mô hoạt động của các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, phát triển giống cây chất lượng cao, đầu tư trồng rừng thâm canh cao, kéo dài chu kỳ để kinh doanh rừng gỗ lớn. Đồng thời, cần mở rộng hợp tác quốc tế để nghiên cứu đầu tư xây dựng các trung tâm chế biến gỗ hiện đại, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu.

Phát biểu kết thúc Đại hội, ông Phí Mạnh Cường bày tỏ cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giúp Ban lãnh đạo Tổng công ty ngay từ đầu năm đã kịp thời xây dựng các kịch bản theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh để kịp thời điều chỉnh; đồng thời, khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết phòng chống dịch, khắc phục khó khăn do thiên tai bão lụt gây ra, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Bên cạnh đó, Vinafor cũng tập trung nghiên cứu nhiều dự án đầu tư tạo cơ sở phát triển cho Tổng công ty trong thời gian tới. Vì vậy, Tổng công ty về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đề ra.

Tại Đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết, bầu ra Hội đồng quản trị Vinafor nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 05 người: ông Phí Mạnh Cường, ông Đỗ Ngọc Khanh, ông Lê Quốc Khánh, ông Nguyễn Tuấn Cường, ông Nguyễn Trung Kiên; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 người là ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Đào Quốc Hoàn và bà Hồ Thị Thanh Huyền.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng giám đốc Vinafor phát biểu tại Đại hội


Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban) và ông Nguyễn Tất Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T
tặng hoa chúc mừng HĐQT Vinafor nhiệm kỳ 2021 - 2026


Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban) và ông Nguyễn Tất Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T
tặng hoa chúc mừng Ban kiểm soát Vinafor nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nguồn cmsc.gov.vn
17.40
0  (0%)
Kết thúc phiên
17.40
Giá tham chiếu
100
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 174
Tổng số truy cập: 3516319