Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Văn phòng chủ động tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Ủy ban

24/08/2019
Ngày 23/8, tại Hải Phòng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai công tác văn phòng. Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng tham dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ Văn phòng, các Vụ và Trung tâm Thông tin Ủy ban; đại diện Văn phòng Bộ Tài chính, Văn phòng Bộ Công Thương, Cục Quản trị (Văn phòng Quốc hội), Văn phòng Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, Văn phòng Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban...

Toàn cảnh hội nghị

Những kết quả khả quan
Tại hội nghị, báo cáo về tình hình triển khai công tác văn phòng, ông Đỗ Hữu Huy - Chánh Văn phòng Ủy ban đã khái quát những kết quả nổi bật của Văn phòng Ủy ban và Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty trong 8 tháng đầu năm; đồng thời, đưa ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 và mục tiêu các năm tiếp theo. Theo ông Đỗ Hữu Huy, công tác văn phòng có vai trò quan trọng trong hoạt động chung của Ủy ban cũng như các Tập đoàn, Tổng công ty và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Văn phòng Ủy ban và Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty luôn tập trung mọi nguồn lực, với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Trong công tác văn thư, lưu trữ, tính đến ngày 20/8/2019, Văn phòng Ủy ban đã thực hiện tiếp nhận 6.588 văn bản đến, trong đó có 846 văn bản mật, hơn 2.000 văn bản của các Tập đoàn, Tổng công ty; phát hành 1.957 văn bản đi, trong đó có 172 văn bản mật, hơn 900 văn bản đi gửi các Tập đoàn, Tổng công ty; scan 7.257 văn bản, tương ứng với 165.000 trang; luân chuyển, trình lãnh đạo Ủy ban và gửi các đơn vị tương ứng 43.000 lượt văn bản, công văn tài liệu.
Cùng với việc phối hợp cùng các Vụ chuyên môn thực hiện công tác tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban; thực hiện nhiệm vụ, xây dựng dự thảo góp ý báo cáo về chỉ đạo điều hành của Ủy ban, báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, báo cáo về thực hiện quyền, trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp…, Văn phòng đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các mảng công tác như: Xây dựng chương trình làm việc tuần, kế hoạch công tác của lãnh đạo Ủy ban; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Ủy ban để triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ lãnh đạo Ủy ban; hoàn thành việc xây dựng các quy trình, quy chế thuộc nhiệm vụ của Văn phòng…
Các công tác đối ngoại, truyền thông, tài chính kế toán, quản trị công sở, lễ tân, hậu cần đảm bảo các điều kiện phục vụ, làm việc của Ủy ban; phối hợp trao đổi thông tin với Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty đã được Văn phòng Ủy ban đảm nhiệm, hoàn thành tốt.
Đặc biệt, Văn phòng Ủy ban phối hợp vớiTrung tâm Thông tin triển khai và đưa vào sử dụng một số phần mềm, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về định hướng Chính phủ điện tử của Ủy ban như: Phần mềm Voffice, phần mềm Bộ chỉ số, Cổng thông tin điện tử và phần mềm tổng hợp, phân tích phục vụ giám sát, đánh giá doanh nghiệp..., kết nối với 19/19 Tập đoàn, Tổng công ty. Nền tảng công nghệ này sẽ là một trong những công cụ quan trọng để Ủy ban hiện đại hóa quản lý, tăng cường tính minh bạch, đáp ứng yêu cầu, xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp
Trong những tháng cuối năm và thời gian tới, các yêu cầu nhiệm vụ, công tác của Ủy ban đều rất quan trọng, do đó  Văn phòng Ủy ban và Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty cần tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc chuyển tải thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban, chuẩn bị điều kiện làm việc, điều phối các hoạt động để góp phần tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chung của Ủy ban.
Theo ông Đỗ Hữu Huy, Văn phòng Ủy ban đã đề ra và sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng như: Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác văn phòng, coi công tác văn phòng là nhiệm vụ chung của từng đơn vị với đầu mối chính là Văn phòng Ủy ban; tăng cường, nâng cao năng lực của lãnh đạo và chuyên viên trong công tác văn phòng; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát và có chế tài khen thưởng, kỷ luật phù hợp; thường xuyên đôn đốc, rà soát các nhiệm vụ được giao; phối hợp xây dựng triển khai tốt mô hình Chính phủ điện tử, công tác thông tin, truyền thông; tham gia tích cực vào các kế hoạch, dự án về cải cách hành chính; phát huy vai trò đầu mối kết nối với Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp…


Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả công tác của Văn phòng Ủy ban cũng như Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch cho rằng, Văn phòng Ủy ban có vai trò quan trọng trong việc kết nối với với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan trung ương, Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, văn phòng các Bộ, ngành liên quan và nhất là Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty để tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo Ủy ban trong công tác chỉ đạo điều hành, ra quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả. Vì vậy, việc tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ văn phòng là hết sức cần thiết, giúp các cán bộ làm công tác văn phòng nắm bắt, cập nhật, trao đổi kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban.
Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cũng lưu ý Văn phòng Ủy ban, cũng như Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty cần nâng cao quy trình xử lý các công việc, tiến tới ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại hơn, trong đó đặc biệt tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành theo mô hình Chính phủ điện tử.
Tại hội nghị, các Tập đoàn, Tổng công ty đã giới thiệu, trao đổi, chia sẻ những mô hình, kinh nghiệm hay, hiệu quả trong công tác văn phòng như: đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam với tham luận về ứng dụng các phần mềm quản lý trong công tác quản trị văn phòng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam chia sẻ về vai trò của văn phòng trong công tác tham mưu, điều hành của lãnh đạo, công tác kết nối truyền tải thông tin trong các đơn vị thành viên của tập đoàn; đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giới thiệu về công tác truyền thông tại Tập đoàn và thực tế triển khai phối hợp với các đơn vị liên quan; đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông Mobifone chia sẻ về sử dụng chữ ký số…
Trong chương trình tập huấn về công tác văn phòng, TS.Nguyễn Thị Chinh (Cục Văn thư, lưu trữ nhà nước) đã giới thiệu chuyên đề “Công tác văn phòng trong bối cảnh Chính phủ điện tử” và một số điểm quan trọng khi triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ liên quan đến soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản điện tử; Thượng tá Bùi Thị Thúy Vân (Cục An ninh Chính trị nội bộ - Bộ Công an) tập huấn về tình hình, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; ông Trần Công Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin giới thiệu về định hướng ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban; ông Nguyễn Đức Quỳnh- Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Mobifone giới thiệu về kết nối trục liên thông văn bản điện tử…
Tại Hội nghị, 14 tập thể và 36 cá nhân thuộc Văn phòng Ủy ban, Văn phòng một số Tập đoàn, Tổng công ty đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng năm 2019.


Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng trao Bằng khen
cho đại diện Văn phòng Ủy ban và Văn phòng một số Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị


Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng trao bằng khen cho các cá nhân


Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao Bằng khen cho các cá nhân


Ông Đỗ Hữu Huy - Chánh Văn phòng Ủy ban trao Bằng khen cho các cá nhân

Theo cmsc,gov.vn

17.80
0  (0%)
Kết thúc phiên
17.80
Giá tham chiếu
0
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 29
Tổng số truy cập: 3447849