Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2019 và học tập, phổ biến, quán triệt thực hiện nghị quyết TW10 khóa XII

30/07/2019
Ngày 23/7/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng của Đảng bộ Tổng công ty 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Hội nghị học tập, phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII. 
Tham dự hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Tổng công ty có các đ/c trong BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Tổng công ty, cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
Hội nghị đã nghe đ/c Trần Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Tổng công ty. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, các ý kiến đều thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Tổng công ty, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra; kết quả SXKD được duy trì ổn định và phát triển, Tổng công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nộp ngân sách đầy đủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đời sống việc làm và các chế độ đối với người lao động được đảm bảo và nâng cao; công tác tư tưởng chính trị luôn được tăng cường; công tác xây dựng đảng được thực hiện tốt, việc duy trì và nâng cao nội dung chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm; các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều đổi mới trong hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định.
Đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ
quán triệt NQTW10 khóa XII, tại Hội nghị


Hội nghị vinh dự đón đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ tới dự và quán triệt nội dung cơ bản của NQTW10 khóa XII, về công tác chuần bị nhân sự, về văn kiện, chủ đề Đại hội XIII; về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã trao Quyết định chuẩn y đ/c Phí Mạnh Cường - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực trao Quyết định của Đảng ủy Bộ chuần y cho
 đ/c Phí Mạnh Cường giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp VN nhiệm kỳ 2015 - 2020 


Đ/c Phí Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Phí Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chỉ đạo: Các chi bộ tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của NQTW10 khóa XII và tình hình thực tiễn của đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ và thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, đảng viên năm 2019


Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 87
Tổng số truy cập: 1302579