Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hội nghị toàn thể đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XII và Tổng kết công tác Đảng bộ Tổng công ty năm 2018

21/01/2019
Ngày 18/01/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW8 khóa XII) và Tổng kết công tác đảng của Đảng bộ Tổng công ty năm 2018.

 
Đ/c Nguyễn Văn Trường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ
quán triệt NQTW8 khóa XII, tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Tổng công ty, UBKT Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
Đ/c Nguyễn Văn Trường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đã quán triệt nội dung cơ bản của NQTW8 khóa XII, về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 đã nhất trí đánh giá, mặc dù còn có khó khăn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, nhưng với sự phối hợp chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành, Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định và phát triển, các chỉ tiêu đạt khá cao, đặc biệt chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách đầy đủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đời sống việc làm và các chế độ đối với người lao động được đảm bảo và nâng cao; công tác tư tưởng chính trị luôn được tăng cường; công tác xây dựng đảng được thực hiện tốt, việc duy trì và nâng cao nội dung chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm; các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều đổi mới trong hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định.


Đ/c Cao Văn Thùy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Cao Văn Thùy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu kết luận: Các chi bộ tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên; căn cứ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của NQTW8 khóa XII và tình hình thực tiễn của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ để đáp ứng với nhiệm vụ được giao. Đồng thời chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019, đặc biệt quan tâm đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; đảm bảo an toàn về người và tài sản trong những ngày nghỉ Tết.
Đ/c Cao Văn Thùy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT
trao tặng giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho các tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018


20
0  (0%)
Kết thúc phiên
20
Giá tham chiếu
0
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 11
Tổng số truy cập: 1219027