Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/06/2020
Ngày 29/6/2020 tại hội trường tầng 15 Tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP  đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Tham dự Đại hội, Tổng công ty vinh dự được tiếp đón ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Quế Dương - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nông nghiệp và các ông/bà là cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Tất Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; ông Trịnh Giang Tân - Cán bộ phòng An ninh kinh tế Nông Lâm Ngư nghiệp, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; Ông Bùi Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; cùng các ông/bà là Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Chủ tịch Công đoàn, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các Trưởng/phó các Phòng ban Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, Đại hội còn có sự tham dự của các Quý cổ đông đã đặt niềm tin cùng đồng hành phát triển với Vinafor.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Đại hội được thực hiện dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm:
- Ông Phí Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Ngọc Khanh, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Quốc Khánh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty đã trình bày cụ thể các báo cáo về: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình kiện toàn lại các Ban thuộc Hội đồng quản trị; Nội dung về nhân sự thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021…

Kết quả: Năm 2019, với sự quyết tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tổng công ty cũng như sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể CBNV và người lao động. Về cơ ban, Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Tại Đại hội, các cổ đông của Tổng công ty cũng đã nêu ra những câu hỏi, những vấn đề cần làm rõ thêm có liên quan đến tình hình hoạt động SXKD năm 2019 cũng như phương hướng, nhiệm vụ của Tổng công ty trong thời gian tới. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp trả lời những câu hỏi của các cổ đông cũng như cung cấp thêm một số thông tin, kế hoạch về hoạt động của Tổng công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Sau khi nhận được các giải đáp của Đoàn Chủ tịch, các cổ đông đã bày tỏ sự hài lòng đối với sự điều hành, giải đáp của Đoàn Chủ tịch và mong muốn Tổng công ty sẽ tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển vững mạnh.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP năm 2020 đã biểu quyết nhất trí thông qua một số các nội dung quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của Tổng công ty cụ thể như sau:
* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
* Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
* Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
* Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
* Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
* Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
* Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
* Tờ trình kiện toàn các Tiểu ban thuộc HĐQT.
* Bầu bổ sung 01 nhân sự Thành viên Ban kiểm soát với kết quả: Bà Nguyễn Thị Phương Loan được bầu là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỉ lệ là: 99,996% tán thành.


Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng được trình bày tại Đại hội

Kết thúc đại hội, ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đại diện cho Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, người lao động Tổng công ty đã khẳng định và cam kết trước cổ đông: Năm 2020 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD mà Đại hội vừa biểu quyết thông qua.
Đại hội bế mạc lúc 12h15’ và đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:Văn phòng
20.50
0  (0%)
Kết thúc phiên
20.50
Giá tham chiếu
6,100
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 448
Tổng số truy cập: 3128594