Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên

Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên
1. Tên tiếng Việt: Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên
2. Tên tiếng Anh:
3. Tên viết tắt: VINAFOR THÁI NGUYÊN
4. Trụ sở chính: Tổ 8, Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
5. Điện thoại: 0280 3622855
6. Fax: 
7. Email:
8. Người đứng đầu: Ông Phạm Huy Bình (Giám đốc)
Hoạt động theo ủy quyền của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 232
Tổng số truy cập: 5500974