Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Khách sạn Lâm nghiệp Đồ Sơn

1. Tên tiếng Việt: Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - khách sạn Lâm nghiệp Đồ Sơn
2. Tên tiếng Anh
3. Tên viết tắt:
4. Trụ sở chính: Khu I, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.
5. Điện thoại: 0225 3861304
6. Fax: 0225 3861105
7. Email:
8. Website: vinaforhotel.com
9. Người đứng đầu: Ông Đỗ Mạnh Hùng (Giám đốc)

Hoạt động theo ủy quyền của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 227
Tổng số truy cập: 5500953