Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Công ty CP Giống Lâm nghiệp vùng Bắc Bộ

1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Bắc Bộ
2. Tên tiêng Anh: Northern region forest seed joint stock company
3. Tên viết tắt:  FSJCN
4. Trụ sở chính đặt tại: Khu 1, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
5. Điện thoại: 0210 3835047 / 3835774
6. Fax: 0210 3835774
7. Email: ketoan.glnbacbo@vinafor.com.vn
8. Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Quang Minh
9. Phụ trách Công ty: Ông Phạm Văn Hải (Phó Giám đốc)

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 175
Tổng số truy cập: 5500508