Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Lâm sản Giáp Bát

1. Tên tiếng Việt: Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty Lâm sản Giáp Bát
2. Tên tiếng Anh
3. Tên viết tắt:
4. Trụ sở chính: Số 32, phố Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
5. Điện thoại: 024 36414388
6. Fax: 024 36413210
7. Email: lamsangiapbat.hn@gmail.com
8. Người đứng đầu: Ông Phạm Xuân Thịnh (Giám đốc)

Hoạt động theo ủy quyền của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 99
Tổng số truy cập: 4876860