Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Chi nhánh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty MDF Vinafor Gia Lai

Chi nhánh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty MDF Vinafor Gia Lai
1. Tên tiếng Việt: Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần - Công ty MDF Vinafor Gia Lai
2. Tên tiếng Anh: BRANCH OF VIET NAM FORESTRY CORPORATION - JOINT STOCK COMPANY - MDF GIA LAI COMPANY
3. Tên viết tắt: Công ty MDF Vinafor Gia Lai
4. Trụ sở chính: Km74, Quốc lộ 19, Xã Song An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
5. Điện thoại: 0269 3537069
6. Fax: 0269 3357068
7. Email:
8. Website: mdfgialai.com
9. Người đứng đầu: Ông Khổng Chu Bửu (Giám đốc)

Hoạt động theo ủy quyền của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 116
Tổng số truy cập: 5714205