Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Cơ quan Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023

15/04/2023
Ngày 14/4/2023, Cơ quan Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023
Chủ trì, điều hành Hội nghị người lao động năm 2023 gồm có các đồng chí Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinafor; đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu – Đại diện Ban chấp hành Công đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Toàn cảnh Hội nghị

Đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng của NLĐ

Hội nghị NLĐ năm 2023 đã nghe báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023. Theo đó, tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.433 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch (KH) năm. Trong đó, doanh thu của Cơ quan văn phòng Tổng công ty đạt 1.163 tỷ đồng, vượt 51% KH năm. Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ đạt 331 tỷ đồng, vượt 50% KH năm. Trong đó, lợi nhuận của Cơ quan văn phòng Tổng công ty đạt 335 tỷ đồng, vượt 63% KH năm.

Năm 2022, Tổng công ty đã và đang triển khai các Dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giá trị thực hiện giải ngân khoảng 155 tỷ đồng, đạt 101% KH đề ra.

HĐQT đã nhất trí thông qua Đề cương chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2035; hiện đang triển khai xây dựng chiến lược chi tiết.

Về xây dựng Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, đã hoàn thiện Đề án theo ý kiến góp ý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn T&T, đến nay đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời hoàn thành việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2023 và quyết định giao KH năm 2023 cho các đơn vị.

Với các nhiệm vụ trọng tâm, Vinafor sẽ tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; xây dựng kế hoạch chi tiết theo tiến độ từng tháng/quý, đồng thời theo dõi, giám sát và chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong điều hành hoạt động SXKD. Năm 2023, Tổng công ty dự kiến đẩy mạnh triển khai các Dự án đầu tư phát triển so với các năm trước với giá trị đầu tư dự kiến khoảng 372,6 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Kế toán – Tài chính báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận cũng như việc trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022 của Cơ quan Tổng công ty.

Đại diện Phòng Tổ chức lao động đã báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, NLĐ; tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

NLĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị

Báo cáo kết quả giám sát tình hình doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách cho NLĐ, cải thiện điều kiện lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; kết quả thực hiện các cuộc đối thoại và tình hình thực hiện Thoả ước lao động tập thể năm 2022, đại diện Phòng Tổ chức lao động khẳng định, Tổng công ty luôn quan tâm, chăm lo đến quyền lợi, chế độ chính sách cho NLĐ tại Cơ quan Tổng công ty; Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ theo đúng quy định của Nhà nước, của Tổng công ty. Các chế độ chính sách đối với NLĐ tại cơ quan Tổng công ty luôn được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Năm 2022, việc làm, thu nhập của người lao động Vinafor luôn được duy trì, ổn định.

Công đoàn Cơ quan Tổng công ty luôn chủ động tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ theo quy định, tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại Cơ quan Tổng công ty; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ và NLĐ.

Người sử dụng lao động và NLĐ tại Cơ quan Tổng công ty luôn thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết trong thỏa ước lao động tập thể, nhiều nội dung được Người sử dụng lao động quan tâm, thực hiện cao hơn nội dung thỏa ước và có lợi hơn cho NLĐ. Điều kiện làm việc của cán bộ và NLĐ Cơ quan Tổng công ty luôn được Ban lãnh đạo Tổng công ty quan tâm và chú trọng.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận các ý kiến tham luận, đồng thời giải đáp thỏa đáng tất cả các thắc mắc, kiến nghị của NLĐ liên quan đến chế độ tiền lương, phúc lợi, cùng các chính sách khác dành cho NLĐ.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Thành viên HDDQT, Tổng giám đốc phát biểu kết luận tại hội nghị
Phát biểu kết luận tại Hội nghị NLĐ năm 2023, đồng chí Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinafor cảm ơn tập thể NLĐ đã luôn đồng hành với Ban lãnh đạo Tổng công ty để vượt qua tất cả những khó khăn trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn “khủng hoảng kép”. Đồng thời đồng chí Lê Quốc Khánh mong muốn NLĐ tiếp tục “đồng tâm hiệp lực”, có nhiều sáng kiến, sáng tạo đóng góp lớn vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và đầu tư phát triển năm 2023.

Đồng chí Lê Quốc Khánh tin tưởng 2023 sẽ là một năm đầy tươi sáng với triển vọng rất lớn về sự tăng trưởng của ngành lâm nghiệp trong nước và thế giới cũng như đối với kết quả sản xuất, kinh doanh của Vinafor, đồng thời cam kết sẽ cân đối, đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng của NLĐ trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu – Đại diện Ban chấp hành Công đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát động phong trào thi đua năm 2023

Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu – Đại diện Ban chấp hành Công đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề "Đoàn kết – tâm huyết – trách nhiệm – hiệu quả" nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 124
Tổng số truy cập: 4876929