Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFOR tổ chức hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

29/12/2022
Sáng ngày 26/12/2022 tại trụ sở 127 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội,  Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị vinh dự được đón tiếp:
- Đại biểu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: ông Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cùng các đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Nông nghiệp, Vụ Pháp chế & Kiểm soát nội bộ, Vụ Tổng hợp, Văn phòng và Trung tâm thông tin (Ủy ban).
- Đại biểu đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn T&T: ông Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn; cùng đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý nông lâm thủy sản;
- Đại biểu Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an: Đ/c Thiếu tướng Bùi Trọng Thế - Phó Cục trưởng; Đ/c Đại tá Đỗ Hồng Cẩm - Trưởng phòng Tham mưu; Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Phán – Trưởng phòng An ninh kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp.
- Về phía Tổng công ty có các đồng chí trong HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí là Trưởng, phó các phòng ban của Tổng công ty và các đại biểu là đại diện Lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thuộc Tổng công ty về dự.

Ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phí Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cho biết: Năm 2022, Tổng công ty triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đã ảnh hưởng đến an ninh lương thực, năng lượng toàn cầu; tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm, lạm phát tăng cao tại hầu hết các nước trên thế giới làm cho chi tiêu tài chính thắt chặt, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu sụt giảm. Ở trong nước, nền kinh tế có độ mở cao nên chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các yếu tố bên ngoài, có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Áp lực lạm phát, lãi suất gia tăng và giá cả các yếu tố đầu vào cùng chi phí sản xuất - kinh doanh tiếp tục tăng cao, thị trường xuất nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp. Biến đổi khí hậu, mưa bão lũ lụt thường xuyên xảy ra đã gây thiệt hại, tác động tiêu cực và ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư - phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Tổng công ty nói riêng.
Trước tình hình đó, với sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty và sự nỗ lực của toàn thể người lao động, các đơn vị thành viên, Tổng công ty cơ bản hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu chính kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đề ra.
Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các đồng chí là Chủ tịch, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các công ty cổ phần, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc các công ty liên doanh, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn về công tác quản lý, về thị trường sản phẩm… trong năm vừa qua. Đồng thời cũng đề xuất với đại diện Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo Tổng công ty về những giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2023.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá: Năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh thương mại, thời tiết khí hậu biến đổi... có khả năng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, Tổng công ty cần có nhiều giải pháp đồng bộ để vượt qua và tiếp tục phát triển, bảo toàn vốn của doanh nghiệp trong đó có vốn của cổ đông nhà nước.
 Để vượt qua các thách thức, khó khăn và triển khai thành công các chương trình, kế hoạch trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy đề nghị Tổng công ty tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 360/QĐ-TTg đã được Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương và các Bộ cho ý kiến. Đề nghị Người đại diện tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Đề án để trình Ủy ban cho ý kiến nhằm sớm đưa ra báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông, từ đó có cơ sở cho Tổng công ty phát triển ổn định và bền vững trong những năm tới.
- Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2023, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp và thị trường; đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo sát sao các đơn vị thành viên triển khai thực hiện theo tiến độ kế hoạch chung Tổng công ty đề ra.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài chính, sản xuất kinh doanh, thu hồi nợ của các công ty con, công ty có vốn góp của Tổng công ty, có giải pháp xử lý đối với một số công ty thua lỗ, kém hiệu quả; Thực hiện kịp thời, đầy đủ các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước chức năng. Rà soát, cân đối, đưa ra tiến độ, kế hoạch đầu tư hợp lý và chỉ đầu tư vào những dự án cần thiết và có hiệu quả; mở rộng đầu tư liên doanh liên kết trong các lĩnh vực/sản phẩm mới, có tiềm năng và hiệu quả tốt trong tương lai trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thận trọng, khoa học. 
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ và khai thức rừng cũng như quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo Kết luận 82- KL/TW ngày 29/7/2020 Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông, lâm nghiệp; Chủ động trong hợp tác, liên kết, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong Ủy ban nhằm phát huy lợi thế của nhau, nâng cao hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp. 
- Tích cực triển khai thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bàn giao đất không có nhu cầu sử dụng về địa phương đối với một số đơn vị còn dở dang; đẩy mạnh công tác thu hồi đất lấn chiếm và tăng cường ngăn chặn triệt để tình trạng tái lấn chiếm theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có liên quan. 
- Không ngừng nâng cao năng lực, trình độ quản trị hiện đại phù hợp với doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp góp phần nâng cao uy tín và giá trị gia tăng cổ phần của Tổng công ty trên thị trường.
Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, ông Phí Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy đã chia sẻ, động viên, khích lệ Lãnh đạo và CBNV, người lao động Tổng công ty. Năm 2023, ông cũng khẳng định sẽ cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Tổng công ty nỗ lực hết sức đảm bảo vận hành, quản trị Tổng công ty mang lại hiệu quả cao nhất, tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ giao.
Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Trọng Thế - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công An đã trao Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
Ông Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các đơn vị thuộc Tổng công ty có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022; Đồng thời hội nghị cũng công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua năm 2022 của Tổng công ty cho các tập thể đơn vị trực thuộc.

Thiếu tướng Bùi Trọng Thế - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an trao giấy khen của Cục An ninh kinh tế 
cho cá nhân ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT và bà Ngô Thị Thúy Mai – Phó Tổng giám đốc 
đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Thiếu tướng Bùi Trọng Thế - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an trao giấy khen 
của Cục An ninh kinh tế cho đại diện các tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng cờ thi đua 
cho tập thể Tổng công ty đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022


Ông Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng cờ thi đua 
cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022

Đại diện tập thể, đơn vị trực thuộc nhận bằng khen hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022 của Tổng công ty

VĂN PHÒNG
12.40
-0.10  (0%)
Kết thúc phiên
12.40
Giá tham chiếu
800
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 1545
Tổng số truy cập: 4104621