Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Lễ bàn giao Doanh nghiệp Nhà nước Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH MTV sang Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

20/07/2018
Sáng ngày 19/7/2018, tại Hội trường tầng 15 Tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao Doanh nghiệp Nhà nước Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty TNHH MTV sang Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.


Đại diên các bên ký Biên bản bàn giao

Đồng chí Phạm Quang Hiển - Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam được ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đại diện lãnh đạo Bộ tham dự và chỉ đạo Lễ bàn giao, đi cùng có các đ/c là thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì buổi lễ.Tham dự và chứng kiến buổi lễ bàn giao còn có các đại biểu đại diện Bộ Tài chính, Cục an ninh kinh tế Nông, Lâm, Ngư nghiệp (A86) Bộ công an, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC). Về phía Tổng công ty có các đ/c là Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, các Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đ/c là Trưởng, Phó các Phòng ban cơ quan Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần và các đ/c Lãnh đạo đại diện các đơn vị Chi nhánh, Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty.


​Toàn cảnh buổi lễ bàn giao

Tại buổi Lễ, Đại biểu đã nghe đ/c Cao Văn Thùy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty TNHH MTV nay là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần trình bày Báo cáo quá trình và kết quả công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đồng thời với 06 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp. Trong quá trình thực hiện các bước để cổ phần hóa với sự đoàn kết, quyết tâm cao của Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị cùng với sự chỉ đạo sát sao, giúp đỡ và hỗ trợ có hiệu quả của các Bộ, Ban ngành có liên quan nên công tác cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong giai đoạn (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/08/2016), Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tập trung thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chính là tổ chức triển khai hoạt động SXKD theo kế hoạch Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn giao đồng thời thực hiện các bước của công tác cổ phần hóa, xử lý các vấn đề tài chính theo quy định của nhà nước trước khi bàn giao chính thức sang công ty cổ phần; Tổ chức triển khai việc rà soát lại đất Lâm nghiệp, đất phi Nông nghiệp Tổng công ty đang được giao quản lý và sử dụng. Kết quả, Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn giao, quản lý sử dụng vốn nhà nước đúng quy định, bảo toàn và phát triển tốt vốn Nhà nước; Công tác cổ phần hóa đạt theo đúng quy định của Nhà nước về các bước và nội dung cổ phần hóa được quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, NĐ số 118/2014/NĐ-CP, NĐ số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn; Công tác cổ phần hóa đã đảm bảo công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường và đúng tiến độ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau hơn một năm chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, hoạt động SXKD của Tổng công ty đạt kết quả tốt theo đúng Phương án cổ phần hóa và Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đề ra.


Đ/c Phạm Quang Hiển – Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp – Bộ NN & PTNT  phát biểu tại buổi Lễ bàn giao

Phát biểu tại Lễ bàn giao, đ/c Phạm Quang Hiển - Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp đại diện Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã biểu dương, khen ngợi Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Lãnh đạo cùng tập thể CBNV Tổng công ty về kết quả thực hiện công tác cổ phần hóa. Đồng thời, đ/c cũng yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Tổng công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục đổi mới hoàn thiện mô hình hoạt động, tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp, công tác quản lý, nâng cao năng lực và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, phối hợp tốt với các nhà đầu tư và các cổ đông khác cùng nỗ lực, đoàn kết và sáng tạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh đã đề ra, ổn định tổ chức và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Tiếp thu ý kiến của đồng chí Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổ trưởng Tổ đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty khẳng định sẽ cùng với các đồng chí Thành viên Tổ đại diện phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; phối hợp tốt với các nhà đầu tư và các cổ động khác đoàn kết và sáng tạo để tổ chức triển khai hoàn thành kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao; duy trì ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông khác của Tổng công ty. Đồng chí Chủ tịch HĐQT gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Vụ quản lý Doanh nghiệp - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài chính, Phòng An ninh Lâm nghiệp A86 – Bộ Công An, Công ty CP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán AASC, các cơ quan ban ngành TW và địa phương về sự giúp đỡ hướng dẫn chỉ đạo sát sao để công tác cổ phần hóa của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam được thành công.
Dưới sự chứng kiến của Đại diện Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Đại diện Bộ tài chính và các Đại biểu tham dự. Các hồ sơ, biên bản, báo cáo đã được Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty TNHH MTV bàn giao lại đầy đủ cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần theo đúng quy định. Theo đó, vốn điều lệ của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần là 3.500 tỷ đồng trong đó Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ, Nhà đầu tư chiến lược (Công ty CP Tập đoàn T&T) chiếm 40% vốn điều lệ và các cổ đông khác chiếm 9% vốn điều lệ.
Lễ bàn giao Doanh nghiệp Nhà nước - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty TNHH MTV sang Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần đã được tổ chức thành công trong không khí phấn khởi, đoàn kết và cùng hướng đến một Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần ổn định và phát triển.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ bàn giao:

Đ/c Cao Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty  phát biểu tại buổi Lễ


Đ/c Phí Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc phát biểu tại buổi Lễ


Đ/c Vũ Văn Hường – Trưởng phòng Lâm nghiệp Tổng công ty phát biểu tại buổi Lễ
15,500
(%)
21/05/2019 11:44
Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 55
Tổng số truy cập: 1081681